Stockholm har funnits så länge att det inte finns någon säker betydelse för dess namn. Samma ord skulle kunna syfta på flera olika saker och språkvetare och forskare är därför oense om vad det står för. Det som de är överens om är dock att namnet beskriver miljön i Stockholm och hur staden kom till.

Söderströmmen och Norrström

För omkring 1500 år sedan bildades Mälaren från havet efter att först ha varit en havsvik, landhöjningen att den nu blev en insjö istället. De leder som fortfarande fanns in och ut från Östersjön blev allt färre när marken fortsatte att höjas, andra blev grundare och gjorde att främmande flottor inte kunde ta sig in där längre. Det enda ställe där man hädanefter kunde segla in eller ut från Mälaren var via Stadsholmen, vilket idag är Gamla Stan. Vattnet där hade blivit mer strömt, men kunde trots det användas som farled för Vikingaflottor.

Det fanns två olika leder som ledde in till Stockholm: Söderströmmen och Norrström. Söderströmmen var från början störst, men med tiden blev Norrström djupare och bredare. Språkvetaren Gunnar Brynnel skrev år 1965 en skrift om Stockholm där han skriver att ordet ”Stock” i det här fallet betyder avsmalnande vatten. Det användes troligen för att beskriva Norrströmmen som fick namnet ”Stocken”. Stockholm skulle i så fall betyda ”holmen vid Stocken” och med holmen syftas troligen på dåvarande Stadsholmen. Det skulle också kunna syfta på några holmar som låg i mitten av Norrströmmen under Medeltiden.

Pålspärrar som försvar

En annan sak som namnet kan ha sitt ursprung från är att trakten redan från början var hårt angripen av bland annat estiska och kareliska sjöfarare. För att skydda sig mot dessa, samt försvara och kontrollera inloppen förankrades trästockar i sjöbotten, så kallade ”pålspärrar”. Förledet ”Stock” skulle kunna härstamma från dessa försvarsverk som fanns nära holmen. En tredje teori är att ”stock” på fornsvenska betyder ”en samling av”. Stockholm skulle då betyda ”en samling av holmar” och på så sätt inbegripa alla holmar som innefattades av staden.

När användes då Stockholm för första gången i skrift?

En av de första gångerna som namnet användes i skrift var i ett skyddsbrev till Fogdö kloster som skrevs av Birger Jarl år 1252. Stockholm var antagligen ganska ny som stad vid den tiden, men själva namnet var troligen betydligt äldre än staden. Anledningarna ovan är dock endast teorier, eftersom man inte säkert kan veta vad som slutligen gav samhället just namnet ”Stockholm”.