De flesta hotell har ökat sin miljömedvetenhet. Frågan är om Clarion Hotel Sign har kommit allra längst i kampen för klimatet. Detta med bland annat solceller på taket, ISO 140001 certifiering och träningsmaskiner som tar till vara på energin.

Se lediga rum eller boka via Booking.com

Vad är viktigast när du väljer hotell? Priset, baren, läget eller anpassningar för miljön? Om miljön väger tungt är Clarion Hotel Sign ett självklart val.

Solcellsanläggningar och energi från träningsanläggning

Under hösten 2018 installerades 107 kW solceller på hotellet vilket då innebar att anläggningen var den största solcellsanläggningen på ett hotell i Stockholm. Man beräknade då att den egna elproduktionen skulle uppgå till 91 500 kWh under ett år. En god investering för miljön – men även för ekonomin.

Uträkningar från ett företag som marknadsför solceller i Stockholm  visar att återbetalningstiden för solcellsanläggningar på villor är ca 10 år och att man därefter sparar pengar under minst ytterligare 15 år. Om samma beräkning kan förväntas gälla hotellet innebär det att de tjänar på investeringen redan 2028. Detta ialalfall om man ser på det ekonomiska.

Samtidigt påvisar projektet Framtidenssolel att det skapas konkurrensfördelar hos företag som satsar på solel. Det ”ökar attraktionskraften hos kunderna” och kan ”stärka företagets varumärke”.

Utöver egenproducerad el via solceller tar man även tillvara på energin som skapas i träningsmaskinerna. En el som går direkt ut på elmarknaden.

En rättvis mat

Frukosten på Clarion Hotel Sign är Fairtrade certifierad. Det betyder inte att alla produkter på frukostbordet är Fairtrademärkta men de större produktgrupperna. Det gäller exempelvis kaffe, te och bananerna. Dessutom finns här ett stort utbud av ekologiska produkter.

På middagsmenyn serveras enbart ”fisk från leverantörer som uppfyller miljömässiga och sociala krav, en garanti för att maten serveras är hållbar”. Man har även valt bort samtlig användning av fjädrar. Välkommen att fira en trevlig påsk på hotellet – men utan de klassiska påskfjädrarna.

Man har också lagt stor vikt vid att minska matsvinnet. Detta genom att utnyttja råvarorna så mycket det går.

Se lediga rum eller boka via Booking.com

Plastfritt

Under 2019 genomfördes ett stort arbete med att få bort all onödig användning av olika slags engångsplastprodukter. Målet är självklart att bli helt plastfria och de stora stegen är redan tagna. Men fortfarande finns förbättringar som kan genomföras.

Socialt ansvar

Att ta ansvar för vår miljö är även att ta ansvar för andra. Detta återspeglas i minst två projekt på hotellet. De gäster som bor minst två nätter kan välja bort städning en av dagarna. Eftersom det annars ingår i priset ”sparar” hotellet pengar på mindre tid för städning. Istället ges pengar till UNICEF och dess arbete i Kambodja.

Varje år är det även möjligt att lämna in julklappar till hotellet som sedan vidarebefordras till Unga Station vilka stöttar familjer i ekonomiskt svåra situationer.

Boka Clarion Hotel Sign – Här kan du sova gott om nätterna