Utnyttjandet av RUT-avdraget bara ökar år från år. På de tre senaste åren har exempelvis RUT-avdraget näst intill fördubblats. Men det skiljer relativt mycket över landet och vilka som utnyttjar bidraget.

Under 2016 förväntas det göras avdrag på 2,5 miljarder inom RUT. Det som då främst dominerar är hemstädning då det är en tjänst som genomförs varje vecka hos många av de som utnyttjar städtjänsten. Men inom RUT finns även tjänster som fönsterputs, flyttstädning och till viss del matlagning.

När man ser över hela riket är det helt klart Stockholm som leder. Detta både till helhet och gällande vilka kommuner som främst utnyttjar RUT-avdraget.

Den kommun som vinner i år är Danderyd. Därefter kommer Lidingö respektive Täby. Detta återspeglar statistiken som visar att det främst är höginkomsttagarna som utnyttjar RUT-avdraget till städning och andra tjänster.

Utöver Stockholm så är det just storstadsregionerna som dominerar. Av de 20 kommuner som har högst användning av bidraget så ligger hela 12 inom ABC-området.

Nya regler ger RIT-avdrag

I vårbudgeten som regeringen lade fram i mitten av april 2016 fanns även med förändringar i RUT-avdraget. Detta med ett tillägg som många gånger kallas för RIT-avdrag. Med andra ord möjligheten att få dra av kostnaden för IT-relaterade tjänster.

Till mycket stor chans kommer detta att införas inom kort och innebär då att RUT-avdraget kan användas för att dra av kostnader vid installation av datorer och kringutrustning till dessa. Exakt regelverk är ännu inte satt och med tanke på att RUT-avdraget har justerats under åren det funnits är chansen stor att även dessa ”RIT-tjänser” kommer att begränsas med tiden för att det tydligare ska få den effekt som målet är.

Läs mer om:

Hemstädning

Rut-bidraget

”Klart för RUT-avdrag för it-tjänster i hemmet”