stockholm växer

NYHET: Under de kommande åren förväntas Stockholm bli den huvudstad i Europa som kommer att växa snabbast. Enligt siffror från Stockholms Handelskammare är huvudstaden så attraktiv att flytta till att den kommer stå som den mest växande storstadsregionen i Europa. Detta rapporterar DN i en artikel
Enligt uträkningar kommer flyttlassen till Stockholm vara konstant under de kommande åren och befolkningsökningen därmed öka med hela 11% fram till 2020. Om allt följer dessa beräkningar kommer det i så fall att bo 1 012 488 personer i staden.

Mobila lösningar

Ett problem som är tydligt är boendekrisen. Det är många gånger flera års väntetid i bostadskön och för att kunna köpa en mindre bostad är det priser på flera miljoner som krävs. Det i sig skapar en väldigt ”mobil” lösning där många får andra-handskontrakt och kortare boendelösningar och får flytta mellan olika boenden flera gånger innan man hittar en fast punkt.

Ovanliga och mer kortvarige boendeformer har ökat rejält sista 5-10åren. Ibland har vi anlitats av samma kund flera gånger under ett halvår. Helt klart är att vissa hela tiden får hoppa omkring eftersom de aldrig får något första handskontrakt” säger George Altun från flyttfirman Flyttab

Ytterligare problem förväntas komma inom infrastrukturen. I en intervju till DN säger Maria Rankka (VD Stockholms Handelskammare) att dagens infrastruktur inte är byggd för den folkmängd som Stockholm kommer att ha om några år.

”När befolkningen växer med två bussar varje dag ökar kraven på investeringar i infrastrukturen, bostäder och tunnelbana.”

Även turismen ökar

Det är inte bara folk inom Sverige som flyttar till Stockholm. Även turisterna söker sig i allt större grad hit. Under 2015 ökade turismen i Sverige med 5,2%. Men det är inte den inhemska befolkningen som står för den stora ökningen utan de som kommer från andra länder under sin semester. Konsumtionen från dessa beräknas i år vara 12,5% mer än föregående år.

Även på denna punkt är det Stockholm som står för den största ökningen. Och samma problem uppstår inom turismen. Vid flera turistattraktioner skapas logistiska problem med allt fler turistbussar.

Det är därmed inte bara bostäder som behöver byggas i Stockholm utan kanske en helt ny allmän infrastruktur.